Wageningen
0317 421711
geo@nieuwland.nl

De MaaiApp
& de Maaikaart

Hoe je efficiënter en makkelijker kunt werken

het gemak van de kaart

De werkvoorbereiding op kantoor gebeurt in de Voorbereiderskaart

je gegevens op locatie

In de MaaiApp staan op de kaart de geplande werkzaamheden voor jouw team

het overzicht op kantoor

Voor de opdrachtgever van de aannemer of groenbeheerder is er de Voortgangskaart

Efficiënt groenbeheer

Aannemers cultuurtechniek hebben vaak honderden kilometers bermen en talud in beheer. Vaste krachten en een schil van flexibele arbeidskrachten zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Het aansturen van dit werkproces vergt nauwkeurige voorbereiding en heldere communicatie tijdens de uitvoering.

Goed voorbereid aan de slag, slimme communicatie. 

Door schaalvergroting ontstaan vaak fouten; informele locatieaanduidingen en nieuw personeel dat minder bekend is met het werkgebied leiden tot een inefficiënte uitvoering. Het werken met tekeningen, vastleggen van situaties en het rapporteren van slootvuilhoopjes levert regelmatig onduidelijkheid op. De oplossing voor deze communicatie is te vinden in de Maaikaart App: een eenvoudige stap die meteen leidt tot grote verbeteringen.

Voorbereiderskaart

Werkvoorbereiding

Voor de werkvoorbereiding is er een Voorbereiderskaart opgezet. De werkvoorbereider heeft hiermee online een interactieve kaart op zijn pc beschikbaar.

BESTEK

Hij ziet als ondergrondkaart de uit te voeren bestekken met in bepaalde kleuren de uit te voeren werkzaamheden

OPMERKINGEN

Hij kan punten plaatsen met aanvullende opmerkingen of meldingen voor die locatie die van belang zijn in het veld (bv Veiligheidsmelding, Flora Fauna)

WERKZAAMHEDEN

Hij kan punten plaatsen op de kaart voor het uit te voeren werk met als status ‘Gepland’. Met daarbij welke machinesoort daar ingezet moet worden (b.v. maaiboot, trekker, maaikorf, handwerk).

VOORTGANG

Hij kan de voortgang van de werkzaamheden volgen door te kijken naar de status ‘Gepland’ of  ‘Uitgevoerd’).

Maaikaart App

Uitvoering

De machinist in het veld ziet in de app dezelfde kaart met de besteksondergrond en de geplande werkzaamheden. Hiermee ziet hij dus waar hij met welke machine naar toe moet om er werk uit te voeren (status ‘Gepland’). Eventuele aandachtspunten staan erbij vermeld.

UITGEVOERD WERK

De medewerker kan een punt met gepland werk aanklikken en deze de status ‘Uitgevoerd’ geven.

MELDINGEN

De werknemer kan een nieuw aandachtspunt (melding) invoeren voor de betreffende locatie die nog niet bekend was maar wel bekend moet zijn op kantoor en bij collega’s.

OPHAAL LOCATIES

De machinist kan een punt aangeven op de kaart waar hij een ‘hoopje’ plaatst dat later opgehaald moet worden.

OPHAALRONDE

Een collega kan later naar de ‘hoopjes’ op de kaart gaan om ze op te halen en aangegeven in de app dat het is opgehaald. Voor zijn collega’s en op de kantoorkaart is dit meteen zichtbaar.

Werken met de Maaikaart & MaaiApp

Overzicht en inzicht en geen onduidelijkheden meer

Maaikaart Voorbereider

De werkvoorbereider plant het uit te voeren werk op de kaart in

Maaikaart in App

De medewerkers zien het uit te voeren werk per machine of team in de app

Communicatie

Met meldingen op de kaart kunnen medewerkers bijzonderheden melden

Actuele informatie

De kaart geeft actuele informatie over de status van de werkzaamheden

Locaties hoopjes

De locaties van de (slootvuil) hoopjes kunnen op de kaart worden aangegeven

Minder klachten

Opdrachtgever ontvangt minder klachten over ‘vergeten werk’

Informatie vastgelegd

Het werken met de kaart legt ook voor de toekomst gebiedsinformatie vast

Kostenbesparend

Het gebruik van de MaaiApp is snel terugverdiend en levert een grotere kostenreductie op

OPDRACHTGEVER

Verantwoording
& Rapportage

Voor de opdrachtgever van de aannemer kan er een Voortgangskaart worden opgezet.

Deze kaart is specifiek bedoeld voor de opdrachtgever, zodat deze de voortgang kan monitoren zonder de overige meldingen of aandachtspunten te zien.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Beheergebied
ca. 1.200 km2 
zeven clusters van ca.
2600 km watergangen 
 hoogheemradschap is toezichthouder 

Hoogheemraadschap van Rijnland zet de groenwerkapp in voor de registratie van het uitgevoerde werk, de meldingen van de aannemers, invoer van de locatie van maaiselhoopjes, en het toezicht op het uitgevoerde werk.

Lees verder

Wat vinden onze klanten

Aannemers zijn vaak op zoek naar een eenvoudige oplossing om hun mensen in het veld beter te laten communiceren. Zij willen eveneens beter inzicht hebben in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden, de aandachtspunten en de voortgang.

 We kregen er een grote opdracht bij. Onze hoeveelheid te maaien meters was fors toegenomen.

Tot die tijd werd er gewerkt met tekeningen voor het vastleggen van het werk met daarop de aandachtspunten (in te zetten materieel en andere opmerkingen) en de hoopjes.

Dit had als gevolg een inefficiënt werkproces, locaties die ‘vergeten’ werden, gebrek aan overzicht en tijdrovende communicatie tussen kantoor en de (ingehuurde) machinisten.

Maar ook hadden machinisten onderling veel moeite om kaarten en informatie uit te wisselen.

Dat moest beter kunnen!

Met ongeveer 20 medewerkers zijn we met de MaaiApp aan de slag gegaan.

Het hele team is erg enthousiast.
Ze noemen als redenen:

~ Je kunt op elk moment actuele informatie inzien en toevoegen;

~ Het geeft een productief gevoel als je efficiënt kunt werken;

~ Je hebt geen “nutteloze” ritten meer om kaarten/info met elkaar uit te wisselen;

~ De tijd van telefonische routebeschrijvingen is voorbij;

~ Er ontstaan nieuwe ideeën voor andere (nuttige) toepassingen binnen het bedrijf.

Ook de opdrachtgever is enthousiast.

De informatie wordt vastgelegd en is met plaats en datum op een later tijdstip terug te vinden.

En er zijn veel minder klachten uit het gebied bijvoorbeeld in verband met vergeten locaties.

STAD-EN-GROEN

Maaikaart 
& maaikaart-app stroomlijnen efficiënt groenbeheer

Aannemers in de cultuurtechniek hebben vaak honderden kilometers bermen, taluds en sloten in beheer.

Bij efficiënt groenbeheer is heldere communicatie dan ook van groot belang.

Om dit proces te stoomlijnen, is er nu de maaikaart-app van Nieuwland.

Arno Vos, uitvoerder bij aannemer Minekus:
‘Onze medewerkers lopen ermee weg.’

Lees artikel

GroenwerkApp

Waar wilt u de app nog meer voor gebruiken?
We noemen hier wat voorbeelden, u kunt er zelf ook vast enkele voor bedenken!

STORT LOCATIES

Medewerkers registreren ‘stortlocaties’ met een ‘prik-op-de-kaart’.
Vermelding van naam,  datum/tijd, opmerking en eventueel foto.

RATTENBESTRIJDING

Melding waarneming met een ‘prik-op-de-kaart’.
Vermelding van naam, datum/tijd, opmerking en eventueel foto.

KLUSJES

informatie opvragen over werkzaamheden klussen, afvinken van uitgevoerde klussen, opmerkingen m.b.t. uitvoering.

GroenwerkApp
INVASIEVE EXOTEN, EIKENPROCESSIERUPS

Registreren van invasieve exoten met geschat oppervlak en inschatting prioriteit.
Registreren van eikenprocessierups met locatie op boom en prioriteit inschatting.
Foto + opmerkingen plaatsen.

Zien is geloven

We komen graag bij u langs om een demonstratie te geven.

De contactformulier wordt hier getoond. Voor het activeren moet je de parameter ”shortcode contactformulier” instellen van het Aanpassing menu.

De verdwenen voorman

“Als er overhangende takken zijn of een andere belemmering voor de uitvoering van het werk kan ik met de opdrachtgever communiceren of hij wil dat ik het probleem oplos. Dat leidt soms tot betaald meerwerk en vaak tot een snellere oplossing van het probleem.

De voorman in het veld is een vervallen functie; het scheelt ons 3-6 uur per dag per ploeg van 6.”

Aan het eind van de dag werd de status van het werk met elke ploeg doorgenomen. Daar was je wel een aantal uren mee zoet.

Op vrijdag werden de kaarten van de ploegen handmatig overgetekend in een verzameld kaartbeeld. Dan doe je dubbelwerk en het is foutgevoelig. Pas als je dat gedaan had, had je het overzicht. Dan moest je gaan herplannen. Tussentijds kon je nauwelijks monitoren en bijsturen.”

‘Voorman’

“De medewerkers waren vooraf erg sceptisch. Bij de introductie van de MaaiApp hebben ze een halve dag instructie gekregen. Daarna liepen ze er zo mee weg. Ook de ‘digibeten’ waren vrijwel meteen enthousiast.

In praktijk gaan medewerkers meteen nieuwe slimme toepassingen bedenken. De MaaiApp werd zo al snel een communicatie middel tussen de ploegen: ‘Let op: grote kraan kan hier niet, kleine wel!’ De gebiedskennis wordt zo steeds groter en de kennis wordt onderling gedeeld. Het gaat toch al gauw om 900 km aan maaivakken. ”

Voorbereider

“Wij werken eigenlijk vooraf. We maaien rondom de objecten als bomen, verkeersborden en lantaarnpalen.

We zien bijvoorbeeld ook of er een beschermde orchidee in de berm staat of een vogelnest langs de waterkant. Dat melden we in de app op de kaart door op de locatie een stip met een opmerking en een foto te plaatsen.

Collega’s die de volgende dag met een trekker de vlakken gaan maaien, kunnen daar dan rekening mee houden. Maar ook een schade of belemmering melden we op kaart”.

Uitvoerder Handploeg

Lees over de praktijk